آیا در تبلیغات حرفی برای گفتن دارید ؟

آیا در تبلیغات حرفی برای گفتن دارید ؟

شاید این سوال برای شما کمی عجیب به نظر آید اما واقعی است . شما باید از خود بپرسید تا چه میزان در تبلیغات اینترنتی و محیطی که در کشور صورت میگیرد حرفی برای گفتن دارید و جایگاه تان را تعریف کنید . در است که تبلیغات سخت شده است . هزینه های تبلیغاتی به شدت افزایش یافته است .

بسیاری از کسب و کار های کوچک با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند و همین موضوع باعث شده تا تبلیغات زیادی صورت ندهند یا گاها به هیچ عنوان نتوانند چنین کاری را انجام دهند .

با این حال این سوال مطرح است و بادی به آن اندیشیده شود .

از فرصت های تبلیغاتی استفاده کنیم

از فرصت های تبلیغاتی استفاده کنیم

بسیاری از شرکت ها وقت صحبت فرصت سازی می شود آن را ندید می گیرد و آسان می گذرند . اما نمی دانند همین فرصت ها هستند که کمک می کند تا یک شرکت با قدرت بیشتری در صنعت و خدمات خود موفق شوند .

ما همیشه در سمینار ها و جلسات متعدد بر این موضوع تاکید داشته ایم که همیشه از فرصت ها در تبلیغات و سایر روش های مرتبط با کسب و کار خود مطلع باشید و آن ها را نسوزانید .