آیا در تبلیغات حرفی برای گفتن دارید ؟

آیا در تبلیغات حرفی برای گفتن دارید ؟ شاید این سوال برای شما کمی عجیب به نظر آید اما واقعی است . شما باید از خود بپرسید تا چه میزان در تبلیغات اینترنتی و محیطی که در کشور صورت میگیرد حرفی برای گفتن دارید و جایگاه تان را تعریف کنید . در است که تبلیغات […]

از فرصت های تبلیغاتی استفاده کنیم

از فرصت های تبلیغاتی استفاده کنیم بسیاری از شرکت ها وقت صحبت فرصت سازی می شود آن را ندید می گیرد و آسان می گذرند . اما نمی دانند همین فرصت ها هستند که کمک می کند تا یک شرکت با قدرت بیشتری در صنعت و خدمات خود موفق شوند . ما همیشه در سمینار […]