تبلیغات آزاد دهنده در موبایل

تبلیغات آزاد دهنده در موبایل

تبلیغات به طور کلی یک عمل صحیح برای در آمد زایی وب سایت های نمایش دهنده می باشد اما متاسفانه در کشور ما یا در برخی از کشور ها از این موضوع به صورت درستی استفاده نمی شود . همین موضوع شاید ماهیت اصلی تبلیغات را پنهان کند و یا تاثیر مثبتی که باید بگذارد را نمی گذارد .

چرا ، به دلیل اینکه تبلیغات برای معرفی خدمات یا محصولات است و وقتی شما از تبلیغات در میان محتوا به شکل زیاد و افراط گونه استفاده میکنید باعث آزاد بیننده می شود و بیننده ای که میخواهد برای چند لحظه محتوایی را بخواند ، پشیمان شده و تا درصد زیادی از آن خواندن آن محتوا پشیمان می شود و صرف نظر می کند .

تبلیغات رو به رشد

تبلیغات رو به رشد

من سایت های زیادی را در اینترنت بررسی می کنم ، با توجه به موضوع وب ساتی که دارم اد فوکوس در زمینه تبلیغات لازم می دونم که سایت ها را بررسی کنم و از نظر تبلیغاتی ببینم رشد و نزول و به طور کلی ساختار تبلیغات به چه سمتی هدایت می شوند .

امروز با دیدن برخی سایت ها به این نتیجه رسیدم که به نظر می آید روند تبلیغات رو به رشد است ، وقتی چنین چیزی را میبینیم به دین معناست که مشاغل در حال خارج شدن از رکود مطلق هستند ، چیزی که در سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا شاهد آن بودیم .

امیدواریم ، امیدواریم این انتقال هرچه زودتر رخ دهد و مشاغل از رکود خارج شوند .