تبلیغات آزاد دهنده در موبایل

تبلیغات آزاد دهنده در موبایل تبلیغات به طور کلی یک عمل صحیح برای در آمد زایی وب سایت های نمایش دهنده می باشد اما متاسفانه در کشور ما یا در برخی از کشور ها از این موضوع به صورت درستی استفاده نمی شود . همین موضوع شاید ماهیت اصلی تبلیغات را پنهان کند و یا […]

تبلیغات رو به رشد

تبلیغات رو به رشد من سایت های زیادی را در اینترنت بررسی می کنم ، با توجه به موضوع وب ساتی که دارم اد فوکوس در زمینه تبلیغات لازم می دونم که سایت ها را بررسی کنم و از نظر تبلیغاتی ببینم رشد و نزول و به طور کلی ساختار تبلیغات به چه سمتی هدایت […]