سایت بلاگ اد بسته شده است

سایت بلاگ اد بسته شده است

در سال های اخیر با وجود بستری محدود در زمینه تولید محتوای با کیفیت زمینه ی تبلیغات و بازاریابی ، در این میان وب سایتی فعالیت خود را آغاز نمود که با مطالب خوب و با کیفیت توانست در مدت زمان کوتاه بسیاری کاربران را به سمت خود بکشاند .

حتی ما در سایت اد فوکوس برخی مطالب این وب سایت را سایت خود منتشر کردیم و از آن بهره مند شدیم .

متاسفانه در حال حاضر مدت زمانی است که این سایت بسته شده است و امکان استفاده از آن فراهم نیست .

تبلیغات به نفع کیست ؟

تبلیغات به نفع کیست ؟

تا به حال به این موضوع فکر کره ای که تبلیغات برای چه کسی بهتر است .

قطعا تبلیغات هم برای نمایش و هم برای آگهی هنه یا شرکتی که آگهی را اجاره می کن خوب و اثر بخش است . هم این وسط پول به جیب سایت نمایش می ره و هم اگر سایت با کیفیتی باشه پس از نمایش برای کسی که آگهی میه خوب خواه بو.