شبکه تبلیغات کلیکی اد فوکوس

شبکه تبلیغات کلیکی

دریافت آخرین مقالات اختصاصی در زمینه تبلیغات کلیکی


شبکه تبلیغات کلیکی

پرداخت به ازای هر کلیک یا به زبان انگلیسی ( PPC ) نیز نامیده می شود . مدلی نام از تبلیغات مدرن اینترنتی که آن در ترافیک به صورت مستقیم به وب سایت شما داده می شود ، آگهی در آن این از دو سو قابل ارائه است که یک طرف ناشران آگهی هستند و از سمت دیگر تبلیغ دهندگان که ترکیب این دو شبکه تبلیغات کلیکی را تشکیل می دهند .

قبل از راه اندازی سیستم شبکه تبلیغات ، اغلب افراد تبلیغات کلیکی را در گوگل AdWords گوگل و تبلیغات مایکروسافت ( BING ) که بصورت متنی انجام امکان پذیر بود تجربه میکردند به طوری که تبلیغ دهندگان از طریق ابزار های موجود بهترین و کلیدی ترین کلمه مد نظر را انتخاب و با شارژ حساب خود به تبلیغات متنی می پرداختند . شبکه تبلیغات این روزها ، روزهای خوبی را برای افرادی که میخواهند آگهی دهند و یا حتی ناشران آگهی رقم میزند ، نمایش بنر تبلیغاتی ، ویدیو ، متن و ... از ویژگی های PPC در سال 95 محسوب می شود .

استفاده از تکنولوژی های جدید در بحث تبلیغات اینترنتی به ویژه شبکه تبلیغات کلیکی باعث شده تا بیش از 65% افراد برای نمایش آگهی و بازاریابی خود به تبلیغات کلیکی روی آورند . با این حال شبکه تبلیغات این روز ها با نگرش جدید هدفمند توانسته استاندارد سازی خوبی به امر آگهی های نمایشی تحث وب دهد ، به طوری که با سازگاری 100% با تمام پلتفورم ، تعیین اندازه های استاندارد بنر تبلیغاتی ، ثبت طراحی بنر تبلیغاتی با تکنیک های تبلیغات توانسته است به دور از هرگونه مزاحمت برای کاربران اینترنتی ، نمایش خوب و موثری برای تبلیغات کلیکی ایجاد کند .